Andelshavere og lejere i A/B Ved Engen kan se alle relevante dokumenter mv. på foreningens side i Probo:

https://vedengen.probo.dk


Hvis du bor i A/B Ved Engen og mangler adgang til Probo kan du kontakte bestyrelsen pr. mail på
bestyrelsen@abvedengen.dk