A/B Ved Engen

Forsiden
  Nyhedsarkiv

 
Bestyrelsen
  Kontakt

  Bestyrelsesmøder

  Forretningsorden

 
Administration
  Viceværts opgaver

 
Vedtægter
 
Generalforsamlinger
 
Økonomi
 
Ventelister
 
Fællesrum
 
Husorden
 
Affaldshåndtering
 
Ledige lejligheder
  Billeder

 
Ofte stillede spørgsmål
 
Bestyrelsens sider Lock


Sidst opdateret:
Nyhedsarkiv
[2009]    [2008]

Ændring af husordenen
Foreningen vedtog på generalforsamlingen d. 7.maj 2019 at indføre en ændring af husordenen. Det er nu kun tilladt at holde med 1 køretøj pr. andel i de markerede båse. Firmabiler skal holde ud til garagerne.
[13. maj 2019]

Prisstigning fra YouSee
Prisen for grundpakken stiger med ca. 24 kr. pr. 1. januar 2019 (opkræves automatisk sammen med andelsafgift/husleje) til 160,94 kr. pr. måned.
[3. oktober 2018]

Prisstigning på tørretumbler
Prisen for brug af tørretumbler sættes op i januar således at der fås 3 minutters tørretid pr. 1 kr. (mod nuværende 5 min. pr. 1 kr). Den præcise dato for ændring afhænger af tekniker besøg og vil blive annonceret i vaskeri. Stigningen er begrundet i at el-prisen overstiger indtægten.
[8. november 2017]

Pristigning og kanalomlægning fra YouSee
Prisen for grundpakken stiger med ca. 8kr. pr. 1. januar 2018 (opkræves sammen med andelsafgift/husleje) til 136,25. pr. måned.
[1. november 2017]

Fællesrum
Vi har nu fået den formelle tilladelse fra Rødovre Kommune til at tage rummet i brug.
[2. juni 2017]

Ny husorden
Husordenen er blevet opdateret efter generalforsamlingen (afsnit om udluftning).
[15. maj 2017]

Vedligeholdelsesplan
En vedligeholdelsesplan udarbejdet af Peter Jahn og partnere samt bestyrelsens prioritering ses under menu punktet Økonomi
[19. oktober 2016]

Pristigning og kanalomlægning fra YouSee
Prisen for grundpakken stiger med ca. 10kr. pr. 1. januar 2017 (opkræves sammen med andelsafgift/husleje) til 128,28. pr. måned.
I starten af januar omlægges kanalerne - bl.a. fjernes FM radiokanalerne helt. Se mere her.
[1. oktober 2016]

Kommenteret vedtægtsgennemgang fra ABF
Bestyrelsen har fået ABF til at gennemgå vores vedtægter. Deres fulde rapport kan ses her. Bestyrelsen har behandlet dem og en del vil blive foreslået som vedtægtsændringer ved den ekstraordinære GF senere i juni. Resten vil blive behandlet senere.
[8. juni 2016]

Bedre priser på YouSee fuld TV pakke og internet
Foreningen har forhandlet en mindre prisnedsættelse på Fuldpakken og Internet på ca. 10%. Reduktionen skal kunne ses i den faktura der udsendes primo marts.
[1. marts 2016]

YouSee stopper med analoge signaler
Pr. 9. februar 2016 stopper YouSee med at sende analoge signaler. For beboere der ikke kan modtage digitale signaler skal man enten anskaffe et nyt TV eller evt. en converter box. Kontakt YouSee for evt. assistance.
[1. december 2015]

Fællesrum
Der er er i kælderen under nr. 23 etableret fællesrum til fælles aktiviteter. Se menupunkt til venstre.
[6. november 2015]

Prisstigning på kabel TV
YouSee har varslet en prisstigning på grundpakken således at den månedlige afgift pr. lejlighed stiger med knap 9% fra kr. 101,05 til kr. 109,97.
[1. december 2014]

Nye nøgler til kælderum
Nøglecylendrene til kælderne er pr. d.d. skiftet til den nye nøgle. Se omdelt brev. Det er muligt at anskaffe en ekstra ved henvendelse til bestyrelsen (bedst i mandagsåbnings tiden). Der skal betales 100 kr når nøglen som gives tilbage når nøglen returneres.
[9. august 2014]

Nye kontakttider for bestyrelsen
Pga. manglende henvendelser har bestyrelsen besluttet at reducerer kontortiden til 1. og 3. mandag i hver måned mellem 18:30 og 19:00. Træder i kraft fra marts måned.
[28. februar 2014]

Oprydning i cykelkælder
Alle cykler/cykelanhængere/barnevogne/m.m. er blevet påført et mærkat som skal fjernes senest 15. marts 2014. Ellers vil cyklen blive fjernet.
[16. november 2013]

Ekstraordinær generalforsamling 25/11-2013
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling hvor vedtægtsændringerne, som blev besluttet på den ordinære general forsamling, bliver fremsat til bekræftigelse iht. vedtægterne. Den præcise dagsorden fremsendes til andelshaverne 12-13. november.
[8. november 2013]

Arbejdsdag lørdag den 16.november kl. 14 -16
Årets sidste arbejdsdag afholdes 16. november kl. 14:00-16:00. Vi mødes i kælderen under nr. 27.
[8. november 2013]

Referat fra ordinær generalforsamling 24. april 2013
Referat uploaded sammen med regnskab for 2012 og budget 2013. Husorden opdateret med generalforsamlingens beslutninger.
[10. juni 2013]

Ordinær generalforsamling 2013
Afholdes den 24. april 2013 på Rødovregård. Dagsorden m.m. udsendes den 7. april 2013.
[26. marts 2013]

Referater
Referater fra bestyrelsesmøder er nu tilgængelige. Referaterne er blot til orientering. Se mere under menupunktet "Bestyrelsesmøder".
[17. juli 2012]

Dato for generalforsamling er fastsat
Generalforsamling afholdes på Rødovregård d. 25.april 2012. Indkaldelse følger.
[22. februar 2012]

Nøgler fundet ud for nr. 39 for ca. 14 dage siden
3 styks i grøn rem. Ejeren kan henvende sig til bestyrelsen.
[13. februar 2012]

Foreningen har nu solgt de ledige lejligheder
Vi byder de nye andelshavere velkommen!
[2. janur 2012]

Lejlighed til salg
Foreningen har en lejlighed til frit salg. Se under "Ledige lejligheder". Fortæl venner og bekendte :-)
[15. August 2011]

Ingen aktuelle nyheder
:-)
[18.juli 2011]

47 st.th er nu solgt
Foreningen har således ikke lejligheder til salg for øjeblikket. Vi byder den nye andelshaver velkommen!
[31.juli 2010]

Foreningen har nu en lejlighed i frit salg!
Se under ledige lejligheder og giv beskeden videre til venner og bekendte, som kunne være interesserede.
[21.juni 2010]

Vicevært nødnummer
Viceværten har fået nyt nødnummer 50 59 76 88.
[23.maj 2010]

Lukning vand
Den 27. maj vil der blive lukket for vandet fra 8-15, se opslag.
[23. maj 2010]

Garagetage
Garagetagene vil blive udskiftet i perioden uge 16 til og med uge 25, 2010. Alle garagelejere skulle nu have modtaget information om rydning af garagerne.

I forbindelse med gennemførelse af arbejdet kan det ikke undgås, at der vil forekomme nogen støj og støv for en del af lejlighederne.
[13. april 2010]

Postkasser
De nye postkasser er nu taget i brug. Om ønsket skulle det være muligt fortsat at få morgenavisen leveret gennem brevsprækken, så man slipper for turen ned ad trappen med morgenhår og slåbrok. Det kræver blot, at man kontakter abonnementsservice, hvor man har sit abonnement, og beder om at få leveret på etagen i stedet for i postkassen.

Pensionister skulle også fortsat kunne modtage post gennem brevsprækken. Ønsker man det, skal der sendes en ansøgning til den lokale postmester.
[4. april 2010]

Postkasser
Som I formentlig har bemærket er de sidste postkasser blevet monteret. Vi afventer at cementen er tør og så snart forskallingsbrædderne bliver fjernet vil de blive taget i brug.
[18. marts 2010]

Postkasser
Grundet vintervejret er opstillingen af postkasserne blevet yderligere forsinket. De vil blive sat op så snart vejret tillader det. Post Danmark har accepteret den yderligere forsinkelse, og vi vil derfor fortsat modtage post i brevsprækkerne indtil de nye postkasser er opsat.
[8. februar 2010]

Regnskab og generalforsamling
Vores administrator er pt. ved at afslutte regnskabet for 2009. Det forventes at være færdigt i slutningen af marts og generalforsamlingen forventes at blive afholdt i anden halvdel af april.
[28. januar 2010]