A/B Ved Engen

Forsiden
  Nyhedsarkiv

 
Bestyrelsen
  Kontakt

  Bestyrelsesmøder

  Forretningsorden

 
Administration
  Viceværts opgaver

 
Vedtægter
 
Generalforsamlinger
 
Økonomi
 
Ventelister
 
Fællesrum
 
Husorden
 
Affaldshåndtering
 
Ledige lejligheder
  Billeder

 
Ofte stillede spørgsmål
 
Bestyrelsens sider Lock


Sidst opdateret: 14. august 2015

Affaldshåndtering

Affaldshåndteringen følger Rødovre Kommunes anvisning, se http://www.rk.dk/affald for hjælp til sortering. Systemet er nyt (pr. april 2014) og det må forventes at der kan ske justeringer i placeringerne af containerne.

Restaffald

Affaldsskakterne i opgangene er kun beregnet til restaffald

Bioaffald, plast og papir

Der er tre containere til den type affald ved nr. 31 og 45 samt overfor nr. 47. Ekstra affaldsposer kan hentes i bestyrelsens kontor i kælderen nr. 47 i åbningstiden eller ved at kontakte viceværten.

Aviser, ugeblade, reklamer

Aviser, ugeblade, reklamer skal lægges i aviscontainerne ved nr. 31 og 45 samt overfor nr. 47.

Papkasser

Papkasser SKAL slås sammen, inden de smides i papcontaineren, som står overfor carportene

Glas

Glas og flasker uden låg smides i glascontainerne, der står overfor carportene.

Metal, keramik, elektronik, batterier mv.

Skal i containere overfor carportene.

Stort brændbart og planteaffald/haveaffald

Skal i de store containere ved carportene. Stort affald, som man ikke selv kan lægge i containeren, kan stilles ved det tidligere affaldsskur overfor carportene.

Planteaffald/haveaffald

Skal smides i den store container ved carporten. NB: Undlad at lægge plastiksække og andet plastik i containeren